Acrylics on canvases | Natalia Gourova
Natalia Vallianou-Gourova