Επιμέλεια εκθέσεων | Natalia Gourova
Ναταλία Βαλλιάνου-Γκούροβα

Συχνά ρωτούν – πώς και γιατί ο καλλιτέχνης δρα και ως επιμελητής. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ιδιοτήτων εγείρει μάλιστα  ερωτήματα  και διαφωνίες.

Παρ΄όλα αυτά, είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός, που επιτρέπει, κατά την άποψή μου, μία φρέσκια προσέγγιση στην οργάνωση εκθέσεων, μέσω μιας καθαρά καλλιτεχνικής αντίληψης. Κάθε έκθεση αποτελεί, ή τουλάχιστον πρέπει να αποτελεί, έργο τέχνης, έκφραση συγκεκριμένης καλλιτεχνικής ιδέας. Η λειτουργία του επιμελητή πέρα από τα κατεστημένα όρια της επιμέλειας, επιτρέπει πειραματισμούς και έναν νέο τρόπο επικοινωνίας ιδεών.

Το πρωταρχικό μου ενδιαφέρον ως επιμελητή είναι η οργάνωση πρωτοποριακών εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, με ευρεία διατμηματική προσέγγιση. Είμαι πεπεισμένη, ότι η καινοτομία, ο διατμηματικός διάλογος και ο συνδυασμός προσεγγίσεων, όχι μόνο προωθούν επιτυχώς τον καλλιτέχνη, αλλά και διευρύνουν τα όρια της καλλιτεχνικής του έκφρασης.

Ως επιμελητής λειτουργώ κυρίως ως ζωγράφος, δημιουργός και διαμεσολαβητής καλλιτεχνικών ιδεών. Η πρόκληση έγκειται στην ανακάλυψη, αποκάλυψη και ανάπτυξη των ιδεών του καλλιτέχνη και στη παρουσίαση μιας ενδιαφέρουσας συνολικής προσέγγισης που γοητεύει. Στην περίπτωση ομαδικών εκθέσεων, η πρόκληση είναι επίσης η ενεργοποίηση ενός ενδιαφέροντος και ουσιαστικού διαλόγου με έναυσμα τις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και η ενεργή συμμετοχή του θεατή σ’ αυτή την επικοινωνία ιδεών μέσω της τέχνης, μια επικοινωνία που εστιάζει όχι τόσο σε έτοιμες απαντήσεις, όσο στην τοποθέτηση ερωτήσεων. Αφήνοντας πάντα χώρο για ανεξάρτητη ερμηνεία, στοχεύω στην ενεργή συμμετοχή του θεατή, προσκαλώντας τον να εξερευνήσει, να απολαύσει, να διερωτηθεί, να σκεφτεί, ν’ αναζητήσει απαντήσεις και να επιστρέψει. Εξάλλου, η διαδικασία της οργάνωσης μιας έκθεσης είναι εκ των πραγμάτων ένας δυνητικός διάλογος, κι από την άποψη αυτή, μπορεί να ειδωθεί ως ένας τρόπος έκφρασης πέρα από τα όρια του καμβά.

Αν αυτή η προσέγγιση σας ελκύει και θεωρείτε ότι η ανεξάρτητη επιμέλεια από έναν ζωγράφο-επιμελητή μπορεί να σας ωφελήσει, παρακαλώ επικοινωνείσε μαζύ μου για μια πρώτη συζήτηση, χωρίς καμμία οικονομική υποχρέωση.